MASSAGE

MASSAGE - UNNA DIN KROPP EN BEHANDLING!

Den som får massage regelbundet slipper spänningsvärk, blir mindre stressad och får mer energi.

Den klassiska massagens viktigaste uppgift är att bearbeta muskelspänningar, något som har blivit ett stort problem idag. Fler och fler människor går omkring med ständig värk i nacke, axlar och rygg.

När en muskel utsätts för en konstant belastning minskar blodflödet och därmed även tillförseln av syre och näring. Det i sin tur gör att slaggprodukter samlas. Av smärtan drar musklerna ihop sig och lederna utsätts för ett ökat tryck. Ju mer ont man får desto mer spänner man sig. Till slut är man inne i en ond cirkel som är svår att bryta.

Genom massage stimuleras blodcirkulationen och muskler och leder mjukas upp. Man bearbetar triggerpunkter (ömma punkter) och töjer ut förkortade muskler. Allt eftersom spänningarna släpper, släpper även kroppens försvar och den onda cirkeln bryts.

Med regelbunden massage kan man i de flesta fall förebygga muskelspänningar. Klassisk massage är den vanligaste och effektivaste metoden mot muskelspänningar.

Forskning har visat att stresshormoner sjunker och produktion av endorfiner (kroppens smärtstillande) och oxytocin (kroppens lugn och ro hormon) kommer igång av beröring. Den som känner sig avspänd och uppmjukad blir starkare och blir bättre rustad, fysiskt och psykiskt att möta krav och motgångar.

Även immunförsvaret stärks.