AKUPRESSUR

AKUPUNKTUR UTAN NÅLAR

Akupressur är den äldsta av alla behandlingsformer, en flertusenårig beprövad erfarenhet.

Grundtanken med akupressur är att när energierna i kroppen flödar fritt håller vi oss friska. Uppstår en obalans eller stagnation, mår vi dåligt och kan bli sjuka. Energiflödena rör sig efter speciella banor i kroppen - meridianer. Genom speciella punkter (akupunkterna) på dessa banor, kan man påverka energierna.

Akupressörens uppgift är att få energi, blod och kroppsvätskor att cirkulera harmoniskt genom kroppen, genom tryck med fingrarna på akupunkterna. Man kan sprida ut energi där det stagnerat, dra energi och näring till det området där det råder brist och därigenom stimulera kroppens självläkande förmåga.

Forskning har visat ett samband mellan nervbanorna och meridianerna.

Man behandlar inte sjukdomar med akupressur. Man påverkar energitillstånd genom att stimulera kroppens energirörelser och påverkar därigenom kroppens självläkande förmåga. Symtomet kan därmed försvinna. Man påverkar inte bara fysiska tillstånd, utan även känslomässiga och mentala tillstånd som kan visa sig kroppsligt.I traditionell kinesisk medicin ser man fysiska, emotionella och mentala tillstånd som uttryck för samma energirörelse. Allt hör samman - kropp och själ är ett.

 

Källa: Akupressur, för hälsa och läkedom, Sven Algotsson